เครื่องราง

รูปภาพชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษพลังโจมตีพลังป้องกันเอฟเฟ็กต์slot
militia_amuletเครื่องรางทหารอาสาMilitia Amulet1001
yuria_amulet

เครื่องรางยูเรีย

Yuria Amulet

230- คริติคอล +2%
- ความเร็วโจมตี +3%
1
bares_amulet

เครื่องรางบาเลส

Bares Amulet

310- ความเร็วโจมตี -2%1
azwell_amulet

เครื่องรางอาสเวล

Azwell Amulet

2701
seleth_amulet

เครื่องรางเซเรส

Seleth Amulet

230- ความเร็วโจมตี +5%1
hasseus_amulet

เครื่องรางเฮซัส

Hasseus Amulet

430- ความเร็วโจมตี -2%1
elisha_amulet

เครื่องรางแอลลีช่า

Elisha Amulet

350- คริติคอล +2%
- ความเร็วโจมตี +3%
1
talis_amulet

เครื่องรางทาริส

Talis Amulet

3901
tirion_amulet

เครื่องรางทีเรียน

Tirion Amulet

350- คริติคอล +5%1
shamir_amulet

เครื่องรางชาเมล

Shamir Amulet

560- ความเร็วโจมตี -2%1
kalas_amulet

เครื่องรางคัลลัส

Kalas Amulet

480- คริติคอล +3%
- ความเร็วโจมตี +2%
1
mohrig_amulet

เครื่องรางโมริก

Mohrig Amulet

5201
romain_amulet

เครื่องรางโรเมน

Romain Amulet

480- ความเร็วโจมตี +5%1
liverto_amulet

เครื่องรางรีเบลโทร

Liverto Amulet

660- คริติคอล +5%2
ultimate_hasseus_amulet

เครื่องรางเฮซัสระดับสูง

Ultimate Hasseus Amulet

700- ความเร็วโจมตี -2%1
ultimate_elisha_amulet

เครื่องรางแอลลีช่าระดับสูง

Ultimate Elisha Amulet

620- คริติคอล +2%
- ความเร็วโจมตี +3%
1
ultimate_talis_amulet

เครื่องรางทาริสระดับสูง

Ultimate Talis Amulet

6601
ultimate_tirion_amulet

เครื่องรางทีเรียนระดับสูง

Ultimate Tirion Amulet

620- คริติคอล +5%1
ultimate_shamir_amulet

เครื่องรางชาเมลระดับสูง

Ultimate Shamir Amulet

840- ความเร็วโจมตี -2%1
ultimate_kalas_amulet

เครื่องรางคัลลัสระดับสูง

Ultimate Kalas Amulet

760- คริติคอล +3%
- ความเร็วโจมตี +2%
1
ultimate_mohrig_amulet

เครื่องรางโมริกระดับสูง

Ultimate Mohrig Amulet

8001
ultimate_romain_amulet

เครื่องรางโรเมนระดับสูง

Ultimate Romain Amulet

760- ความเร็วโจมตี +5%1
ultimate_liverto_amulet

เครื่องรางรีเบลโทรระดับสูง

Ultimate Liverto Amulet

950- คริติคอล +5%2
ultimate_bares_amulet

เครื่องรางบาเลสระดับสูง

Ultimate Bares Amulet

860- ความเร็วโจมตี -2%2
ultimate_yuria_amulet

เครื่องรางยูเรียระดับสูง

Ultimate Yuria Amulet

800- คริติคอล +2%
- ความเร็วโจมตี +3%
2
ultimate_azwell_amulet

เครื่องรางอาสเวลระดับสูง

Ultimate Azwell Amulet

8302
ultimate_seleth_amulet

เครื่องรางเซเรสระดับสูง

Ultimate Seleth Amulet

800- ความเร็วโจมตี +5%2
ultimate_liverto_amulet

เครื่องรางรีเบลโทรระดับสูงจิน

JIN Ultimate Liverto Amulet

1000- คริติคอล +5%3
kzarka_amulet

เครื่องรางคจาคาร์

Kzarka Amulet

1350- คริติคอล +4%
- ความเร็วโจมตี +2%
2
dandelion_amulet

เครื่องรางดันเดลเลียน

Dandelion Amulet

1350- คริติคอล +2%
- ความเร็วโจมตี +4%
2

การพัฒนาตัวละคร

ตาราง

ทักษะ

เว็บไซต์ข้อมูลเกม