เข็มขัด

รูปภาพชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษพลังโจมตีพลังป้องกันเอฟเฟ็กต์slot
elk_beltเข็มขัดเอลก์Elk Belt80- คริติคอล +0.5%0
bermele_beltเข็มขัดเบลเมลBermele Belt80- ความเร็วโจมตี +0.5%0
aegis_beltเข็มขัดคุ้มครองAegis Belt80- HP +250
binder_beltเข็มขัดไบน์เดอร์Binder Belt80- ความเร็วเคลื่อนที่ +0.5%0
jarette_s_belt

เข็มขัดจาเร็ตต์

Jarette's Belt

140- HP +50
- ฟื้นฟู MP +1
- ฟื้นฟูพลังเวท +1%
0
seleth_belt

เข็มขัดเซเรส

Seleth Belt

140- ความเร็วโจมตี +1.5%0
bares_belt

เข็มขัดบาเลส

Bares Belt

140- คริติคอล +1%
- ความเร็วโจมตี +1%
0
talis_belt

เข็มขัดทาริส

Talis Belt

140- คริติคอล +1%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +1%
0
tirion_belt

เข็มขัดทีเรียน

Tirion Belt

200- คริติคอล +2%0
dorthe_belt

เข็มขัดโดโรธี

Dorthe Belt

200- ความเร็วโจมตี +2%0
millet_belt

เข็มขัดมิกเร็ต

Millet Belt

200- HP +100
- ความเร็วโจมตี +1%
0
romain_belt

เข็มขัดโรเมน

Romain Belt

200- HP +100
- ความเร็วเคลื่อนที่ +1%
0
lessard_belt

เข็มขัดเลซาร์ด

Lessard Belt

200- MP +10
- ฟื้นฟู MP +1
- ฟื้นฟูพลังเวท +2%
0
herse_belt

เข็มขัดเฮอร์เซ

Herse Belt

200- ความเร็วเคลื่อนที่ +2%0
morbin_belt

เข็มขัดโมอาบิน

Morbin Belt

200- คริติคอล +1%
- ความเร็วโจมตี +1.5%
0
yorkvin_belt

เข็มขัดยอร์คบิน

Yorkvin Belt

200- คริติคอล +1%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +1.5%
0
berni_belt

เข็มขัดเบอร์นี

Berni Belt

290- คริติคอล +2.5%0
kalas_belt

เข็มขัดคัลลัส

Kalas Belt

290- ความเร็วโจมตี +2.5%0
ronard_belt

เข็มขัดโรนาร์ด

Ronard Belt

290- HP +150
- ความเร็วโจมตี +1.5%
0
mohrig_belt

เข็มขัดโมริก

Mohrig Belt

290- HP +150
- ความเร็วเคลื่อนที่ +1.5%
0
mikeron_belt

เข็มขัดมิเคโรน

Mikeron Belt

290- MP +15
- ฟื้นฟู MP +1
- ฟื้นฟูพลังเวท +2.5%
0
garmonde_belt

เข็มขัดกามอนด์

Garmonde Belt

290- ความเร็วเคลื่อนที่ +2.5%0
shamir_belt

เข็มขัดชาเมล

Shamir Belt

290- คริติคอล +1.5%
- ความเร็วโจมตี +1.5%
0
bilnod_belt

เข็มขัดบิลโนด

Bilnod Belt

290- คริติคอล +1.5%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +1.5%
0
ancient_guardian_s_core

เข็มขัดแกนอาวุธโบราณ

Ancient Guardian's Core

430- HP +200
- ความเร็วโจมตี +2.5%
- ฟื้นฟู MP +2
- ฟื้นฟูพลังเวท +2%
0
elite_rhutum_belt

เข็มขัดลูทุมชั้นสูง

Elite Rhutum Belt

430- คริติคอล +2.5%
- HP +100
- ความเร็วเคลื่อนที่ +2%
0
nerte_belt

เข็มขัดเนลท์

Nerte Belt

430- คริติคอล +3%
- HP +300
0
tree_spirit_s_belt

เข็มขัดต้นไม้วิญญาณ

Tree Spirit's Belt

490- คริติคอล +3%
- HP +300
- ความเร็วโจมตี +2.5%
0
black_tear_belt

เข็มขัดน้ำตาสีดำ

Black Tear Belt

490- คริติคอล +3%
- HP +300
- ความเร็วเคลื่อนที่ +2.5%
0
regal_belt

เข็มขัดราชวงศ์

Regal Belt

490- HP +500
- ความเร็วโจมตี +2%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +1.5%
0

การพัฒนาตัวละคร

ตาราง

ทักษะ

เว็บไซต์ข้อมูลเกม