กำไล

รูปภาพชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษพลังโจมตีพลังป้องกันเอฟเฟ็กต์slot
elk_braceletกำไลเอลก์Elk Bracelet08- คริติคอล +0.5%0
bermele_braceletกำไลเบลเมลBermele Bracelet08- ความเร็วโจมตี +0.5%0
aegis_braceletกำไลคุ้มครองAegis Bracelet08- HP +250
binder_braceletกำไลไบน์เดอร์Binder Bracelet08- ความเร็วเคลื่อนที่ +0.5%0
jarette_s_bracelet

กำไลจาเร็ตต์

Jarette's Bracelet

015- HP +50
- ฟื้นฟู MP +1
- ฟื้นฟูพลังเวท +1%
0
seleth_bracelet_edit

กำไลเซเรส

Seleth Bracelet

015- ความเร็วโจมตี +1.5%0
bares_bracelet

กำไลบาเลส

Bares Bracelet

015- คริติคอล +1%
- ความเร็วโจมตี +1%
0
talis_bracelet

กำไลทาริส

Talis Bracelet

015- คริติคอล +1%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +1%
0
tirion_bracelet

กำไลทีเรียน

Tirion Bracelet

021- คริติคอล +2%0
dorthe_bracelet

กำไลโดโรธี

Dorthe Bracelet

021- ความเร็วโจมตี +2%0
millet_bracelet

กำไลมิกเร็ต

Millet Bracelet

021- HP +100
- ความเร็วโจมตี +1%
0
romain_bracelet

กำไลโรเมน

Romain Bracelet

021- HP +100
- ความเร็วเคลื่อนที่ +1%
0
lessard_bracelet

กำไลเลซาร์ด

Lessard Bracelet

021- MP +10
- ฟื้นฟู MP +1
- ฟื้นฟูพลังเวท +2%
0
herse_bracelet

กำไลเฮอร์เซ

Herse Bracelet

021- ความเร็วเคลื่อนที่ +2%0
morbin_bracelet

กำไลโมอาบิน

Morbin Bracelet

021- คริติคอล +1%
- ความเร็วโจมตี +1.5%
0
yorkvin_bracelet

กำไลยอร์คบิน

Yorkvin Bracelet

021- คริติคอล +1%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +1.5%
0
berni_bracelet

กำไลเบอร์นี

Berni Bracelet

032- คริติคอล +2.5%0
kalas_bracelet

กำไลคัลลัส

Kalas Bracelet

032- ความเร็วโจมตี +2.5%0
ronard_bracelet

กำไลโรนาร์ด

Ronard Bracelet

032- HP +150
- ความเร็วโจมตี +1.5%
0
mohrig_bracelet

กำไลโมริก

Mohrig Bracelet

032- HP +150
- ความเร็วเคลื่อนที่ +1.5%
0
mikeron_bracelet

กำไลมิเคโรน

Mikeron Bracelet

032- MP +15
- ฟื้นฟู MP +1
- ฟื้นฟูพลังเวท +2.5%
0
garmonde_bracelet

กำไลกามอนด์

Garmonde Bracelet

032- ความเร็วเคลื่อนที่ +2.5%0
shamir_bracelet

กำไลชาเมล

Shamir Bracelet

032- คริติคอล +1.5%
- ความเร็วโจมตี +1.5%
0
bilnod_bracelet

กำไลบิลโนด

Bilnod Bracelet

032- คริติคอล +1.5%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +1.5%
0
mansha_charm_bracelet

กำไลเบนโซ

Mansha Charm Bracelet

047- HP +200
- ความเร็วโจมตี +2.5%
- ฟื้นฟู MP +2
- ฟื้นฟูพลังเวท +2%
0
blue_scale_bracelet

กำไลเกล็ดฟ้า

Blue Scale Bracelet

047- คริติคอล +2.5%
- HP +100
- ความเร็วเคลื่อนที่ +2%
0
gargoyle_bracelet

กำไลการ์กอยล์

Gargoyle Bracelet

047- คริติคอล +3%
- HP +300
0
giant_s_ring

แหวนยักษ์

Giant's Ring

054- คริติคอล +3%
- HP +300
- ความเร็วโจมตี +2.5%
0
black_tear_bracelet

กำไลน้ำตาสีดำ

Black Tear Bracelet

054- คริติคอล +3%
- HP +300
- ความเร็วเคลื่อนที่ +2.5%
0
regal_bracelet

กำไลราชวงศ์

Regal Bracelet

054- HP +500
- ความเร็วโจมตี +2%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +1.5%
0

การพัฒนาตัวละคร

ตาราง

ทักษะ

เว็บไซต์ข้อมูลเกม