กริช

รูปภาพชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษพลังโจมตีพลังป้องกันเอฟเฟ็กต์slot
militia_daggerกริชทหารอาสาMilitia Dagger721
parrying_dagger

กริชแพริ่ง

Parrying Dagger

175- คริติคอล +3%
- ความเร็วโจมตี +3%
1
bronze_dagger

กริชทองสัมฤทธิ์

Bronze Dagger

175- ความเร็วโจมตี +3%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
1
steel_dagger

กริชเหล็ก

Steel Dagger

175- คริติคอล +5%1
hasseus_dagger

กริชเฮซัส

Hasseus Dagger

258- คริติคอล +5%1
elisha_dagger

กริชแอลลีช่า

Elisha Dagger

258- คริติคอล +3%
- ความเร็วโจมตี +3%
1
talis_dagger

กริชทาริส

Talis Dagger

258- ความเร็วโจมตี +3%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
1
shamir_dagger

กริชชาเมล

Shamir Dagger

3310- คริติคอล +5%1
kalas_dagger

กริชคัลลัส

Kalas Dagger

3310- คริติคอล +3%
- ความเร็วโจมตี +3%
1
mohrig_dagger

กริชโมริก

Mohrig Dagger

3310- ความเร็วโจมตี +3%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
1
rosar_dagger

กริชโรซาร์

Rosar Dagger

4113- คริติคอล +3%
- ความเร็วโจมตี +3%
2
ultimate_hasseus_dagger

กริชเฮซัสระดับสูง

Ultimate Hasseus Dagger

4113- คริติคอล +5%1
ultimate_elisha_dagger

กริชแอลลีช่าระดับสูง

Ultimate Elisha Dagger

4113- คริติคอล +3%
- ความเร็วโจมตี +3%
1
ultimate_talis_dagger

กริชทาริสระดับสูง

Ultimate Talis Dagger

4113- ความเร็วโจมตี +3%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
1
ultimate_shamir_dagger

กริชชาเมลระดับสูง

Ultimate Shamir Dagger

5016- คริติคอล +5%1
ultimate_kalas_dagger

กริชคัลลัสระดับสูง

Ultimate Kalas Dagger

5016- คริติคอล +3%
- ความเร็วโจมตี +3%
1
ultimate_mohrig_dagger

กริชโมริกระดับสูง

Ultimate Mohrig Dagger

5016- ความเร็วโจมตี +3%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
1
ultimate_rosar_dagger

กริชโรซาร์ระดับสูง

Ultimate Rosar Dagger

5919- คริติคอล +3% - ความเร็วโจมตี +3%2
ultimate_parrying_dagger

กริชแพริ่งระดัสูง

Ultimate Parrying Dagger

5317- คริติคอล +5%2
ultimate_bronze_dagger

กริชทองสัมฤทธิ์ระดับสูง

Ultimate Bronze Dagger

5317- คริติคอล +3%
- ความเร็วโจมตี +3%
2
ultimate_steel_dagger

กริชเหล็กระดับสูง

Ultimate Steel Dagger

5317- ความเร็วโจมตี +3%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
2
ultimate_rosar_dagger

กริชโรซาร์ระดับสูงจิน

JIN Ultimate Rosar Dagger

6320- คริติคอล +3% - ความเร็วโจมตี +3%3
nouver_dagger

กริชนูเวอร์

Nouver Dagger

8438- คริติคอล +5%
- ความเร็วโจมตี +3%
2

การพัฒนาตัวละคร

ตาราง

ทักษะ

เว็บไซต์ข้อมูลเกม