ต่างหู

รูปภาพชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษพลังโจมตีพลังป้องกันเอฟเฟ็กต์slot
elk_earringsต่างหูเอลก์Elk Earrings70- คริติคอล +0.5%0
bermele_earringsต่างหูเบลเมลBermele Earrings70- ความเร็วโจมตี +0.5%0
aegis_earringsต่างหูคุ้มครองAegis Earrings70- HP +250
binder_earringsต่างหูไบน์เดอร์Binder Earrings70- ความเร็วเคลื่อนที่ +0.5%0
jarette_s_earrings

ต่างหูจาเร็ตต์

Jarette's Earrings

120- HP +50
- ฟื้นฟู MP +1
- ฟื้นฟูพลังเวท +1%
0
seleth_earrings

ต่างหูเซเรส

Seleth Earrings

120- ความเร็วโจมตี +1.5%0
bares_earrings

ต่างหูบาเลส

Bares Earrings

120- คริติคอล +1%
- ความเร็วโจมตี +1%
0
talis_earrings

ต่างหูทาริส

Talis Earrings

120- คริติคอล +1%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +1%
0
tirion_earrings

ต่างหูทีเรียน

Tirion Earrings

170- คริติคอล +2%0
dorthe_earrings

ต่างหูโดโรธี

Dorthe Earrings

170- ความเร็วโจมตี +2%0
millet_earrings

ต่างหูมิกเร็ต

Millet Earrings

170- HP +100
- ความเร็วโจมตี +1%
0
romain_earrings

ต่างหูโรเมน

Romain Earrings

170- HP +100
- ความเร็วเคลื่อนที่ +1%
0
lessard_earrings

ต่างหูเลซาร์ด

Lessard Earrings

170- MP +10
- ฟื้นฟู MP +1
- ฟื้นฟูพลังเวท +2%
0
herse_earrings

ต่างหูเฮอร์เซ

Herse Earrings

170- ความเร็วเคลื่อนที่ +2%0
morbin_earrings

ต่างหูโมอาบิน

Morbin Earrings

170- คริติคอล +1%
- ความเร็วโจมตี +1.5%
0
yorkvin_earrings

ต่างหูยอร์คบิน

Yorkvin Earrings

170- คริติคอล +1%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +1.5%
0
berni_earrings

ต่างหูเบอร์นี

Berni Earrings

250- คริติคอล +2.5%0
kalas_earrings

ต่างหูคัลลัส

Kalas Earrings

250- ความเร็วโจมตี +2.5%0
ronard_earrings

ต่างหูโรนาร์ด

Ronard Earrings

250- HP +150
- ความเร็วโจมตี +1.5%
0
mohrig_earrings

ต่างหูโมริก

Mohrig Earrings

250- HP +150
- ความเร็วเคลื่อนที่ +1.5%
0
mikeron_earrings

ต่างหูมิเคโรน

Mikeron Earrings

250- MP +15
- ฟื้นฟู MP +1
- ฟื้นฟูพลังเวท +2.5%
0
garmonde_earrings

ต่างหูกามอนด์

Garmonde Earrings

250- ความเร็วเคลื่อนที่ +2.5%0
shamir_earrings

ต่างหูชาเมล

Shamir Earrings

250- คริติคอล +1.5%
- ความเร็วโจมตี +1.5%
0
bilnod_earrings

ต่างหูบิลโนด

Bilnod Earrings

250- คริติคอล +1.5%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +1.5%
0
manos_ruby_earrings

ต่างหูทับทิมมาโนส

Manos Ruby Earrings

370- HP +200
- ความเร็วโจมตี +2.5%
- ฟื้นฟู MP +2
- ฟื้นฟูพลังเวท +2%
0
red_coral_earrings

ต่างหูปะการังแดง

Red Coral Earrings

370- คริติคอล +2.5%
- HP +100
- ความเร็วเคลื่อนที่ +2%
0
nerte_earrings

ต่างหูเนลท์

Nerte Earrings

370- คริติคอล +3%
- HP +300
0
witch_s_earrings

ประดับหูแม่มด

Witch's Earrings

420- คริติคอล +3%
- HP +300
- ความเร็วโจมตี +2.5%
0
black_tear_earrings

ต่างหูน้ำตาสีดำ

Black Tear Earrings

420- คริติคอล +3%
- HP +300
- ความเร็วเคลื่อนที่ +2.5%
0
regal_earrings

ต่างหูราชวงศ์

Regal Earrings

420- HP +500
- ความเร็วโจมตี +2%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +1.5%
0

การพัฒนาตัวละคร

ตาราง

ทักษะ

เว็บไซต์ข้อมูลเกม