อุปกรณ์

ใน Black Desert Mobile ประเภทของอาวุธที่แตกต่างกันตามอาชีพที่คุณเล่นอาวุธหลักและอาวุธเสริมเป็นอาวุธพื้นฐานของทุกตัวละครอุปกรณ์ภายในเกม

ชื่ออุปกรณ์รายการ
อาวุธหลักดาบยาว | ธนูยาว | คทา | ขวาน | เครื่องราง | เครกเมสเซอร์
อาวุธเสริมโล่ | กริช | ประดับเงื่อน | ยันต์
ชุดป้องกันหมวก | เกราะ | ถุงมือ | รองเท้า
เครื่องประดับแหวน | สร้อย | ต่างหู | เข็มขัด | กำไล

การพัฒนาตัวละคร

ตาราง

ทักษะ

เว็บไซต์ข้อมูลเกม