เกราะมือ

รูปภาพชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษพลังโจมตีพลังป้องกันเอฟเฟ็กต์slot
เกราะมือทหารอาสา Militia GauntletเกราะมือทหารอาสาMilitia Gauntlet1001
เกราะมือยูเรีย Yuria Gauntlet

เกราะมือยูเรีย

Yuria Gauntlet

230- คริติคอล +2%
- ความเร็วโจมตี +3%
1
เกราะมือบาส Bares Gauntlet

เกราะมือบาเลส

Bares Gauntlet

310- ความเร็วโจมตี -2%1
เกราะมืออาสเวล Azwell Gauntlet

เกราะมืออาสเวล

Azwell Gauntlet

2701
เกราะมือเซเรส Seleth Gauntlet

เกราะมือเซเรส

Seleth Gauntlet

230- ความเร็วโจมตี +5%1
เกราะมือเฮซัส Hasseus Gauntlet

เกราะมือเฮซัส

Hasseus Gauntlet

430- ความเร็วโจมตี -2%1
เกราะมือแอลลีช่า Elisha Gauntlet

เกราะมือแอลลีช่า

Elisha Gauntlet

350- คริติคอล +2%
- ความเร็วโจมตี +3%
1
เกราะมือทาริส Talis Gauntlet

เกราะมือทาริส

Talis Gauntlet

3901
เกราะมือทีเรียน Tirion Gauntlet

เกราะมือทีเรียน

Tirion Gauntlet

350- คริติคอล +5%1
เกราะมือชาเมล Shamir Gauntlet

เกราะมือชาเมล

Shamir Gauntlet

560- ความเร็วโจมตี -2%1
เกราะมือคัลลัส Kalas Gauntlet

เกราะมือคัลลัส

Kalas Gauntlet

480- คริติคอล +3%
- ความเร็วโจมตี +2%
1
เกราะมือโมริก Mohrig Gauntlet

เกราะมือโมริก

Mohrig Gauntlet

5201
เกราะมือโรเมน Romain Gauntlet

เกราะมือโรเมน

Romain Gauntlet

480- ความเร็วโจมตี +5%1
เกราะมือรีเบลโทร Liverto Gauntlet

เกราะมือรีเบลโทร

Liverto Gauntlet

660- คริติคอล +5%2
เกราะมือเฮซัสระดับสูง Ultimate Hasseus Gauntlet

เกราะมือเฮซัสระดับสูง

Ultimate Hasseus Gauntlet

700- ความเร็วโจมตี -2%1
เกราะมือแอลลีช่าระดับสูง Ultimate Elisha Gauntlet

เกราะมือแอลลีช่าระดับสูง

Ultimate Elisha Gauntlet

620- คริติคอล +2%
- ความเร็วโจมตี +3%
1
เกราะมือทาริสระดับสูง Ultimate Talis Gauntlet

เกราะมือทาริสระดับสูง

Ultimate Talis Gauntlet

6601
เกราะมือทีเรียนระดับสูง Ultimate Tirion Gauntlet

เกราะมือทีเรียนระดับสูง

Ultimate Tirion Gauntlet

620- คริติคอล +5%1
เกราะมือชาเมลระดับสูง Ultimate Shamir Gauntlet

เกราะมือชาเมลระดับสูง

Ultimate Shamir Gauntlet

840- ความเร็วโจมตี -2%1
เกราะมือคัลลัสระดับสูง Ultimate Kalas Gauntlet

เกราะมือคัลลัสระดับสูง

Ultimate Kalas Gauntlet

760- คริติคอล +3%
- ความเร็วโจมตี +2%
1
เกราะมือโมริกระดับสูง Ultimate Mohrig Gauntlet

เกราะมือโมริกระดับสูง

Ultimate Mohrig Gauntlet

8001
เกราะมือโรเมนระดับสูง Ultimate Romain Gauntlet

เกราะมือโรเมนระดับสูง

Ultimate Romain Gauntlet

760- ความเร็วโจมตี +5%1
เกราะมือรีเบลโทรระดับสูง Ultimate Liverto Gauntlet

เกราะมือรีเบลโทรระดับสูง

Ultimate Liverto Gauntlet

950- คริติคอล +5%2
เกราะมือบาเลสระดับสูง Ultimate Bares Gauntlet

เกราะมือบาเลสระดับสูง

Ultimate Bares Gauntlet

860- ความเร็วโจมตี -2%2
เกราะมือยูเรียระดับสูง Ultimate Yuria Gauntlet

เกราะมือยูเรียระดับสูง

Ultimate Yuria Gauntlet

800- คริติคอล +2%
- ความเร็วโจมตี +3%
2
เกราะมืออาสเวลระดับสูง Ultimate Azwell Gauntlet

เกราะมืออาสเวลระดับสูง

Ultimate Azwell Gauntlet

8302
เกราะมือเซเรสระดับสูง Ultimate Seleth Gauntlet

เกราะมือเซเรสระดับสูง

Ultimate Seleth Gauntlet

800- ความเร็วโจมตี +5%2
เกราะมือรีเบลโทรระดับสูงจิน JIN Ultimate Liverto Gauntlet

เกราะมือรีเบลโทรระดับสูงจิน

JIN Ultimate Liverto Gauntlet

1000- คริติคอล +5%3
เกราะมือคจาคาร์ Kzarka Gauntlet

เกราะมือคจาคาร์

Kzarka Gauntlet

1350- คริติคอล +4%
- ความเร็วโจมตี +2%
2
เกราะมือดันเดลเลียน Dandelion Gauntlet

เกราะมือดันเดลเลียน

Dandelion Gauntlet

1350- คริติคอล +2%
- ความเร็วโจมตี +4%
2

การพัฒนาตัวละคร

ตาราง

ทักษะ

เว็บไซต์ข้อมูลเกม