ถุงมือ

รูปภาพชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษพลังโจมตีพลังป้องกันเอฟเฟ็กต์slot
reblath_glovesถุงมือเลพลาสReblath Gloves021
zereth_gloves

ถุงมือเจเรส

Zereth Gloves

03- ความเร็วโจมตี +4%1
taritas_gloves

ถุงมือทารีทัส

Taritas Gloves

07- ความเร็วโจมตี -2%1
agerian_gloves

ถุงมืออาเจเลียน

Agerian Gloves

05- มานา (MP) +10
- ฟื้นฟูพลังเวท +1%
1
talis_gloves

ถุงมือทาริส

Talis Gloves

07- ความเร็วโจมตี +4%1
dobart_gloves

ถุงมือโดบาร์ท

Dobart Gloves

011- ความเร็วโจมตี -2%1
rocaba_gloves

ถุงมือโลคาบา

Rocaba Gloves

09- มานา (MP) +10
- ฟื้นฟูพลังเวท +1%
1
kalas_gloves

ถุงมือคัลลัส

Kalas Gloves

012- ความเร็วโจมตี +4%1
shamir_gloves

ถุงมือชาเมล

Shamir Gloves

016- ความเร็วโจมตี -2%1
mohrig_gloves

ถุงมือโมริก

Mohrig Gloves

016- มานา (MP) +10
- ฟื้นฟูพลังเวท +1%
1
grunil_gloves

ถุงมือกลูนิล

Grunil Gloves

019- ความเร็วโจมตี +4%2
ultimate_talis_gloves

ถุงมือทาริสระดับสูง

Ultimate Talis Gloves

029- ความเร็วโจมตี +4%1
ultimate_dobart_gloves

ถุงมือโดบาร์ทระดับสูง

Ultimate Dobart Gloves

021- ความเร็วโจมตี -2%1
ultimate_rocaba_gloves

ถุงมือโลคาบาระดับสูง

Ultimate Rocaba Gloves

019- มานา (MP) +10
- ฟื้นฟูพลังเวท +1%
1
ultimate_kalas_gloves

ถุงมือคัลลัสระดับสูง

Ultimate Kalas Gloves

028- ความเร็วโจมตี +4%1
ultimate_shamir_gloves

ถุงมือชาเมลระดับสูง

Ultimate Shamir Gloves

032- ความเร็วโจมตี -2%1
ultimate_mohrig_gloves

ถุงมือโมริกระดับสูง

Ultimate Mohrig Gloves

030- มานา (MP) +10
- ฟื้นฟูพลังเวท +1%
1
ultimate_grunil_gloves

ถุงมือกลูนิลระดับสูง

Ultimate Grunil Gloves

038- ความเร็วโจมตี +4%2
ultimate_zereth_gloves

ถุงมือเจเรสระดับสูง

Ultimate Zereth Gloves

030- ความเร็วโจมตี +4%2
ultimate_taritas_gloves

ถุงมือทารีทัสระดับสูง

Ultimate Taritas Gloves

034- ความเร็วโจมตี -2%2
ultimate_azerian_gloves

ถุงมืออาเจเลียนระดับสูง

Ultimate Azerian Gloves

032- มานา (MP) +10
- ฟื้นฟูพลังเวท +1%
2
ultimate_grunil_gloves

ถุงมือกลูนิลระดับสูงจิน

JIN Ultimate Grunil Gloves

040- ความเร็วโจมตี +4%3
bheg_s_gloves

ถุงมือเบกก์

Bheg's Gloves

078- ความเร็วโจมตี +5%2
noir_s_gloves

ถุงมืออาร์

Noir's Gloves

078- คริติคอล +2.5%
- ความเร็วโจมตี +2.5%
2

การพัฒนาตัวละคร

ตาราง

ทักษะ

เว็บไซต์ข้อมูลเกม