หมวก

รูปภาพชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษพลังโจมตีพลังป้องกันเอฟเฟ็กต์slot
reblath_helmetหมวกเลพลาสReblath Helmet051
zereth_helmet

หมวกเจเรส

Zereth Helmet

011- คริติคอล +4%1
taritas_helmet

หมวกทารีทัส

Taritas Helmet

015- คริติคอล -2%1
agerian_helmet

หมวกอาเจเลียน

Agerian Helmet

013- มานา (MP) +10
- ฟื้นฟูพลังเวท +1%
1
talis_helmet

หมวกทาริส

Talis Helmet

016- คริติคอล +4%1
dobart_helmet

หมวกโดบาร์ท

Dobart Helmet

020- คริติคอล -2%1
rocaba_helmet

หมวกโลคาบา

Rocaba Helmet

018- มานา (MP) +10
- ฟื้นฟูพลังเวท +1%
1
kalas_helmet

หมวกคัลลัส

Kalas Helmet

022- คริติคอล +4%1
shamir_helmet

หมวกชาเมล

Shamir Helmet

026- คริติคอล -2%1
mohrig_helmet

หมวกโมริก

Mohrig Helmet

024- มานา (MP) +10
- ฟื้นฟูพลังเวท +1%
1
grunil_helmet

หมวกกลูนิล

Grunil Helmet

031- คริติคอล +4%2
ultimate_talis_helmet

หมวกทาริสระดับสูง

Ultimate Talis Helmet

029- คริติคอล +4%1
ultimate_dobart_helmet

หมวกโดบาร์ทระดับสูง

Ultimate Dobart Helmet

033- คริติคอล -2%1
ultimate_rocaba_helmet

หมวกโลคาบาระดับสูง

Ultimate Rocaba Helmet

031- มานา (MP) +10
- ฟื้นฟูพลังเวท +1%
1
ultimate_kalas_helmet

หมวกคัลลัสระดับสูง

Ultimate Kalas Helmet

041- คริติคอล +4%1
ultimate_shamir_helmet

หมวกชาเมลระดับสูง

Ultimate Shamir Helmet

045- คริติคอล -2%1
ultimate_mohrig_helmet

หมวกโมริกระดับสูง

Ultimate Mohrig Helmet

043- มานา (MP) +10
- ฟื้นฟูพลังเวท +1%
1
ultimate_grunil_helmet

หมวกกลูนิลระดับสูง

Ultimate Grunil Helmet

055- คริติคอล +4%2
ultimate_zereth_helmet

หมวกเจเรสระดับสูง

Ultimate Zereth Helmet

044- คริติคอล +4%2
ultimate_taritas_helmet

หมวกทารีทัสระดับสูง

Ultimate Taritas Helmet

048- คริติคอล -2%2
ultimate_azerian_helmet

หมวกอาเจเลียนระดับสูง

Ultimate Azerian Helmet

046- มานา (MP) +10
- ฟื้นฟูพลังเวท +1%
2
ultimate_grunil_helmet

หมวกกลูนิลระดับสูงจิน

JIN Ultimate Grunil Helmet

058- คริติคอล +4%3
giath_s_helmet

หมวกกีอัส

Giath's Helmet

095- คริติคอล +5%2
guy_seric_helmet

หมวกกาย เซริก

Guy Seric Helmet

095- คริติคอล +2.5%
- ความเร็วโจมตี +2.5%
2
shultz_helmet

หมวกซูลช์

Shultz Helmet

095- ความเร็วโจมตี +5%2

การพัฒนาตัวละคร

ตาราง

ทักษะ

เว็บไซต์ข้อมูลเกม