เครกเมสเซอร์

รูปภาพชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษพลังโจมตีพลังป้องกันเอฟเฟ็กต์slot
militia_kriegsmesserเครกเมสเซอร์ทหารอาสาMilitia Kriegsmesser1001
yuria_kriegsmesser

เครกเมสเซอร์ยูเรีย

Yuria Kriegsmesser

230- คริติคอล +2%
- ความเร็วโจมตี +3%
1
bares_kriegsmesser

เครกเมสเซอร์บาเลส

Bares Kriegsmesser

310- ความเร็วโจมตี -2%1
azwell_kriegsmesser

เครกเมสเซอร์อาสเวล

Azwell Kriegsmesser

2701
seleth_kriegsmesser

เครกเมสเซอร์เซเรส

Seleth Kriegsmesser

230- ความเร็วโจมตี +5%1
hasseus_kriegsmesser

เครกเมสเซอร์เฮซัส

Hasseus Kriegsmesser

430- ความเร็วโจมตี -2%1
elisha_kriegsmesser

เครกเมสเซอร์แอลลีช่า

Elisha Kriegsmesser

350- คริติคอล +2%
- ความเร็วโจมตี +3%
1
talis_kriegsmesser

เครกเมสเซอร์ทาริส

Talis Kriegsmesser

3901
tirion_kriegsmesser

เครกเมสเซอร์ทีเรียน

Tirion Kriegsmesser

350- คริติคอล +5%1
shamir_kriegsmesser

เครกเมสเซอร์ชาเมล

Shamir Kriegsmesser

560- ความเร็วโจมตี -2%1
kalas_kriegsmesser

เครกเมสเซอร์คัลลัส

Kalas Kriegsmesser

480- คริติคอล +3%
- ความเร็วโจมตี +2%
1
mohrig_kriegsmesser

เครกเมสเซอร์โมริก

Mohrig Kriegsmesser

5201
romain_kriegsmesser

เครกเมสเซอร์โรเมน

Romain Kriegsmesser

480- ความเร็วโจมตี +5%1
liverto_kriegsmesser

เครกเมสเซอร์รีเบลโทร

Liverto Kriegsmesser

660- คริติคอล +5%2
ultimate_hasseus_kriegsmesser

เครกเมสเซอร์เฮซัสระดับสูง

Ultimate Hasseus Kriegsmesser

700- ความเร็วโจมตี -2%1
ultimate_elisha_kriegsmesser

เครกเมสเซอร์แอลลีช่าระดับสูง

Ultimate Elisha Kriegsmesser

620- คริติคอล +2%
- ความเร็วโจมตี +3%
1
ultimate_talis_kriegsmesser

เครกเมสเซอร์ทาริสระดับสูง

Ultimate Talis Kriegsmesser

6601
ultimate_tirion_kriegsmesser

เครกเมสเซอร์ทีเรียนระดับสูง

Ultimate Tirion Kriegsmesser

620- คริติคอล +5%1
ultimate_shamir_kriegsmesser

เครกเมสเซอร์ชาเมลระดับสูง

Ultimate Shamir Kriegsmesser

840- ความเร็วโจมตี -2%1
ultimate_kalas_kriegsmesser

เครกเมสเซอร์คัลลัสระดับสูง

Ultimate Kalas Kriegsmesser

760- คริติคอล +3%
- ความเร็วโจมตี +2%
1
ultimate_mohrig_kriegsmesser

เครกเมสเซอร์โมริกระดับสูง

Ultimate Mohrig Kriegsmesser

8001
ultimate_romain_kriegsmesser

เครกเมสเซอร์โรเมนระดับสูง

Ultimate Romain Kriegsmesser

760- ความเร็วโจมตี +5%1
ultimate_liverto_kriegsmesser

เครกเมสเซอร์รีเบลโทรระดับสูง

Ultimate Liverto Kriegsmesser

950- คริติคอล +5%2
ultimate_bares_kriegsmesser

เครกเมสเซอร์บาเลสระดับสูง

Ultimate Bares Axe

860- ความเร็วโจมตี -2%2
ultimate_yuria_kriegsmesser

เครกเมสเซอร์ยูเรียระดับสูง

Ultimate Yuria Kriegsmesser

800- คริติคอล +2%
- ความเร็วโจมตี +3%
2
ultimate_azwell_kriegsmesser

เครกเมสเซอร์อาสเวลระดับสูง

Ultimate Azwell Kriegsmesser

8302
ultimate_seleth_kriegsmesser

เครกเมสเซอร์เซเรสระดับสูง

Ultimate Seleth Kriegsmesser

800- ความเร็วโจมตี +5%2
ultimate_liverto_kriegsmesser

เครกเมสเซอร์รีเบลโทรระดับสูงจิน

JIN Ultimate Liverto Kriegsmesser

1000- คริติคอล +5%3
kzarka_kriegsmesser

เครกเมสเซอร์คจาคาร์

Kzarka Kriegsmesser

1350- คริติคอล +4%
- ความเร็วโจมตี +2%
2
dandelion_kriegsmesser

เครกเมสเซอร์ดันเดลเลียน

Dandelion Kriegsmesser

1350- คริติคอล +2%
- ความเร็วโจมตี +4%
2

การพัฒนาตัวละคร

ตาราง

ทักษะ

เว็บไซต์ข้อมูลเกม