สร้อย

รูปภาพชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษพลังโจมตีพลังป้องกันเอฟเฟ็กต์slot
elk_necklaceสร้อยเอลก์Elk Necklace90- คริติคอล +0.5%0
bermele_necklaceสร้อยเบลเมลBermele Necklace90- ความเร็วโจมตี +0.5%0
aegis_necklaceสร้อยคุ้มครองAegis Necklace90- HP +250
binder_necklaceสร้อยไบน์เดอร์Binder Necklace90- ความเร็วเคลื่อนที่ +0.5%0
jarette_s_necklace

สร้อยจาเร็ตต์

Jarette's Necklace

170- HP +50
- ฟื้นฟู MP +1
- ฟื้นฟูพลังเวท +1%
0
seleth_necklace

สร้อยเซเรส

Seleth Necklace

170- ความเร็วโจมตี +1.5%0
bares_necklace

สร้อยบาเลส

Bares Necklace

170- คริติคอล +1%
- ความเร็วโจมตี +1%
0
talis_necklace

สร้อยทาริส

Talis Necklace

170- คริติคอล +1%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +1%
0
tirion_necklace

สร้อยทีเรียน

Tirion Necklace

240- คริติคอล +2%0
dorthe_necklace

สร้อยโดโรธี

Dorthe Necklace

240- ความเร็วโจมตี +2%0
millet_necklace

สร้อยมิกเร็ต

Millet Necklace

240- HP +100
- ความเร็วโจมตี +1%
0
romain_necklace

สร้อยโรเมน

Romain Necklace

240- HP +100
- ความเร็วเคลื่อนที่ +1%
0
lessard_necklace

สร้อยเลซาร์ด

Lessard Necklace

240- MP +10
- ฟื้นฟู MP +1
- ฟื้นฟูพลังเวท +2%
0
herse_necklace

สร้อยเฮอร์เซ

Herse Necklace

240- ความเร็วเคลื่อนที่ +2%0
morbin_necklace

สร้อยโมอาบิน

Morbin Necklace

240- คริติคอล +1%
- ความเร็วโจมตี +1.5%
0
yorkvin_necklace

สร้อยยอร์คบิน

Yorkvin Necklace

240- คริติคอล +1%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +1.5%
0
berni_necklace

สร้อยเบอร์นี

Berni Necklace

360- คริติคอล +2.5%0
kalas_necklace

สร้อยคัลลัส

Kalas Necklace

360- ความเร็วโจมตี +2.5%0
ronard_necklace

สร้อยโรนาร์ด

Ronard Necklace

360- HP +150
- ความเร็วโจมตี +1.5%
0
mohrig_necklace

สร้อยโมริก

Mohrig Necklace

360- HP +150
- ความเร็วเคลื่อนที่ +1.5%
0
mikeron_necklace

สร้อยมิเคโรน

Mikeron Necklace

360- MP +15
- ฟื้นฟู MP +1
- ฟื้นฟูพลังเวท +2.5%
0
garmonde_necklace

สร้อยกามอนด์

Garmonde Necklace

360- ความเร็วเคลื่อนที่ +2.5%0
shamir_necklace

สร้อยชาเมล

Shamir Necklace

360- คริติคอล +1.5%
- ความเร็วโจมตี +1.5%
0
bilnod_necklace

สร้อยบิลโนด

Bilnod Necklace

360- คริติคอล +1.5%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +1.5%
0
benshaw_s_necklace

สร้อยเบนโซ

Benshaw's Necklace

530- HP +200
- ความเร็วโจมตี +2.5%
- ฟื้นฟู MP +2
- ฟื้นฟูพลังเวท +2%
0
scarla_necklace

สร้อยสการ่า

Scarla Necklace

530- คริติคอล +2.5%
- HP +100
- ความเร็วเคลื่อนที่ +2%
0
nerte_necklace

สร้อยเนลท์

Nerte Necklace

530- คริติคอล +3%
- HP +300
0
ogre_ring

แหวนโอเกอร์

Ogre Ring

600- คริติคอล +3%
- HP +300
- ความเร็วโจมตี +2.5%
0
black_tear_necklace

สร้อยน้ำตาสีดำ

Black Tear Necklace

600- คริติคอล +3%
- HP +300
- ความเร็วเคลื่อนที่ +2.5%
0
regal_necklace

สร้อยราชวงศ์

Regal Necklace

600- HP +500
- ความเร็วโจมตี +2%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +1.5%
0

การพัฒนาตัวละคร

ตาราง

ทักษะ

เว็บไซต์ข้อมูลเกม