ประดับเงื่อน

รูปภาพชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษพลังโจมตีพลังป้องกันเอฟเฟ็กต์slot
militia_ornamental_knotประดับเงื่อนทหารอาสาMilitia Ornamental Knot721
saiyer_ornamental_knot

ประดับเงื่อนเซเยอร์

Saiyer Ornamental Knot

175- คริติคอล +3%
- ความเร็วโจมตี +3%
1
oros_ornamental_knot

ประดับเงื่อนโอรอส

Oros Ornamental Knot

175- ความเร็วโจมตี +3%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
1
theos_ornamental_knot

ประดับเงื่อนเธโอส

Theos Ornamental Knot

175- คริติคอล +5%1
hasseus_ornamental_knot

ประดับเงื่อนเฮซัส

Hasseus Ornamental Knot

258- คริติคอล +5%1
elisha_ornamental_knot

ประดับเงื่อนแอลลีช่า

Elisha Ornamental Knot

258- คริติคอล +3%
- ความเร็วโจมตี +3%
1
talis_ornamental_knot

ประดับเงื่อนทาริส

Talis Ornamental Knot

258- ความเร็วโจมตี +3%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
1
shamir_ornamental_knot

ประดับเงื่อนชาเมล

Shamir Ornamental Knot

3310- คริติคอล +5%1
kalas_ornamental_knot

ประดับเงื่อนคัลลัส

Kalas Ornamental Knot

3310- คริติคอล +3%
- ความเร็วโจมตี +3%
1
mohrig_ornamental_knot

ประดับเงื่อนโมริก

Mohrig Ornamental Knot

3310- ความเร็วโจมตี +3%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
1
rosar_ornamental_knot

ประดับเงื่อนโรซาร์

Rosar Ornamental Knot

4113- คริติคอล +3%
- ความเร็วโจมตี +3%
2
ultimate_hasseus_ornamental_knot

ประดับเงื่อนเฮซัสระดับสูง

Ultimate Hasseus Ornamental Knot

4113- คริติคอล +5%1
ultimate_elisha_ornamental_knot

ประดับเงื่อนแอลลีช่าระดับสูง

Ultimate Elisha Ornamental Knot

4113- คริติคอล +3%
- ความเร็วโจมตี +3%
1
ultimate_talis_ornamental_knot

ประดับเงื่อนทาริสระดับสูง

Ultimate Talis Ornamental Knot

4113- ความเร็วโจมตี +3%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
1
ultimate_shamir_ornamental_knot

ประดับเงื่อนชาเมลระดับสูง

Ultimate Shamir Ornamental Knot

5016- คริติคอล +5%1
ultimate_kalas_ornamental_knot

ประดับเงื่อนคัลลัสระดับสูง

Ultimate Kalas Ornamental Knot

5016- คริติคอล +3%
- ความเร็วโจมตี +3%
1
ultimate_mohrig_ornamental_knot

ประดับเงื่อนโมริกระดับสูง

Ultimate Mohrig Ornamental Knot

5016- ความเร็วโจมตี +3%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
1
ultimate_rosar_ornamental_knot

ประดับเงื่อนโรซาร์ระดับสูง

Ultimate Rosar Ornamental Knot

5919- คริติคอล +3% - ความเร็วโจมตี +3%2
ultimate_saiyer_ornamental_knot

ประดับเงื่อนเซเยอร์ระดับสูง

Ultimate Saiyer Ornamental Knot

5317- คริติคอล +5%2
ultimate_oros_ornamental_knot

ประดับเงื่อนโอรอสระดับสูง

Ultimate Oros Ornamental Knot

5317- คริติคอล +3%
- ความเร็วโจมตี +3%
2
ultimate_theos_ornamental_knot

ประดับเงื่อนเธโอสระดับสูง

Ultimate Theos Ornamental Knot

5317- ความเร็วโจมตี +3%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
2
ultimate_rosar_ornamental_knot

ประดับเงื่อนโรซาร์ระดับสูงจิน

JIN Ultimate Rosar Ornamental Knot

6320- คริติคอล +3% - ความเร็วโจมตี +3%3
nouver_ornamental_knot

ประดับเงื่อนนูเวอร์

Nouver Ornamental Knot

8438- คริติคอล +5%
- ความเร็วโจมตี +3%
2

การพัฒนาตัวละคร

ตาราง

ทักษะ

เว็บไซต์ข้อมูลเกม