แหวน

รูปภาพชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษพลังโจมตีพลังป้องกันเอฟเฟ็กต์slot
elk_ringแหวนเอลก์Elk Ring08- คริติคอล +0.5%0
bermele_ringแหวนเบลเมลBermele Ring08- ความเร็วโจมตี +0.5%0
aegis_ringแหวนคุ้มครองAegis Ring08- HP +250
binder_ringแหวนไบน์เดอร์Binder Ring08- ความเร็วเคลื่อนที่ +0.5%0
jarette_s_ring

แหวนจาเร็ตต์

Jarette's Ring

015- HP +50
- ฟื้นฟู MP +1
- ฟื้นฟูพลังเวท +1%
0
seleth_ring

แหวนเซเรส

Seleth Ring

015- ความเร็วโจมตี +1.5%0
bares_ring

แหวนบาเลส

Bares Ring

015- คริติคอล +1%
- ความเร็วโจมตี +1%
0
talis_ring

แหวนทาริส

Talis Ring

015- คริติคอล +1%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +1%
0
tirion_ring

แหวนทีเรียน

Tirion Ring

021- คริติคอล +2%0
dorthe_ring

แหวนโดโรธี

Dorthe Ring

021- ความเร็วโจมตี +2%0
millet_ring

แหวนมิกเร็ต

Millet Ring

021- HP +100
- ความเร็วโจมตี +1%
0
romain_ring

แหวนโรเมน

Romain Ring

021- HP +100
- ความเร็วเคลื่อนที่ +1%
0
lessard_ring

แหวนเลซาร์ด

Lessard Ring

021- MP +10
- ฟื้นฟู MP +1
- ฟื้นฟูพลังเวท +2%
0
herse_ring

แหวนเฮอร์เซ

Herse Ring

021- ความเร็วเคลื่อนที่ +2%0
morbin_ring

แหวนโมอาบิน

Morbin Ring

021- คริติคอล +1%
- ความเร็วโจมตี +1.5%
0
yorkvin_ring

แหวนยอร์คบิน

Yorkvin Ring

021- คริติคอล +1%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +1.5%
0
berni_ring

แหวนเบอร์นี

Berni Ring

032- คริติคอล +2.5%0
kalas_ring

แหวนคัลลัส

Kalas Ring

032- ความเร็วโจมตี +2.5%0
ronard_ring

แหวนโรนาร์ด

Ronard Ring

032- HP +150
- ความเร็วโจมตี +1.5%
0
mohrig_ring

แหวนโมริก

Mohrig Ring

032- HP +150
- ความเร็วเคลื่อนที่ +1.5%
0
mikeron_ring

แหวนมิเคโรน

Mikeron Ring

032- MP +15
- ฟื้นฟู MP +1
- ฟื้นฟูพลังเวท +2.5%
0
garmonde_ring

แหวนกามอนด์

Garmonde Ring

032- ความเร็วเคลื่อนที่ +2.5%0
shamir_ring

แหวนชาเมล

Shamir Ring

032- คริติคอล +1.5%
- ความเร็วโจมตี +1.5%
0
bilnod_ring

แหวนบิลโนด

Bilnod Ring

032- คริติคอล +1.5%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +1.5%
0
red_coral_ring

แหวนปะการังแดง

Red Coral Ring

047- HP +200
- ความเร็วโจมตี +2.5%
- ฟื้นฟู MP +2
- ฟื้นฟูพลังเวท +2%
0
manos_ruby_ring

แหวนทับทิมมาโนส

Manos Ruby Ring

047- คริติคอล +2.5%
- HP +100
- ความเร็วเคลื่อนที่ +2%
0
nerte_ring

แหวนเนลท์

Nerte Ring

047- คริติคอล +3%
- HP +300
0
mark_of_the_shadow

แหวนร่องรอยเงา

Mark of The Shadow

054- คริติคอล +3%
- HP +300
- ความเร็วโจมตี +2.5%
0
black_tear_ring

แหวนน้ำตาสีดำ

Black Tear Ring

054- คริติคอล +3%
- HP +300
- ความเร็วเคลื่อนที่ +2.5%
0
regal_ring

แหวนราชวงศ์

Regal Ring

054- HP +500
- ความเร็วโจมตี +2%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +1.5%
0

การพัฒนาตัวละคร

ตาราง

ทักษะ

เว็บไซต์ข้อมูลเกม