โล่

รูปภาพชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษพลังโจมตีพลังป้องกันเอฟเฟ็กต์slot
militia_shieldโล่ทหารอาสาMilitia Shield721
axion_shield

โล่เอ็กซีออน

Axion Shield

175- คริติคอล +3%
- ความเร็วโจมตี +3%
1
vangertz_shield

โล่แวนเกิร์ช

Vangertz Shield

175- ความเร็วโจมตี +3%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
1
krea_shield

โล่เครอา

Krea Shield

175- คริติคอล +5%1
hasseus_shield

โล่เฮซัส

Hasseus Shield

258- คริติคอล +5%1
elisha_shield

โล่แอลลีช่า

Elisha Shield

258- คริติคอล +3%
- ความเร็วโจมตี +3%
1
talis_shield

โล่ทาริส

Talis Shield

258- ความเร็วโจมตี +3%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
1
shamir_shield

โล่ชาเมล

Shamir Shield

3310- คริติคอล +5%1
kalas_shield

โล่คัลลัส

Kalas Shield

3310- คริติคอล +3%
- ความเร็วโจมตี +3%
1
mohrig_shield

โล่โมริก

Mohrig Shield

3310- ความเร็วโจมตี +3%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
1
kite_shield

โล่ไคท์

Kite Shield

4113- คริติคอล +3%
- ความเร็วโจมตี +3%
2
ultimate_hasseus_shield

โล่เฮซัสระดับสูง

Ultimate Hasseus Shield

4113- คริติคอล +5%1
ultimate_elisha_shield

โล่แอลลีช่าระดับสูง

Ultimate Elisha Shield

4113- คริติคอล +3%
- ความเร็วโจมตี +3%
1
ultimate_talis_shield

โล่ทาริสระดับสูง

Ultimate Talis Shield

4113- ความเร็วโจมตี +3%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
1
ultimate_shamir_shield

โล่ชาเมลระดับสูง

Ultimate Shamir Shield

5016- คริติคอล +5%1
ultimate_kalas_shield

โล่คัลลัสระดับสูง

Ultimate Kalas Shield

5016- คริติคอล +3%
- ความเร็วโจมตี +3%
1
ultimate_mohrig_shield

โล่โมริกระดับสูง

Ultimate Mohrig Shield

5016- ความเร็วโจมตี +3%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
1
ultimate_kite_shield

โล่ไคท์ระดับสูง

Ultimate Kite Shield

5919- คริติคอล +3% - ความเร็วโจมตี +3%2
ultimate_axion_shield

โล่เอ็กซีออนระดับสูง

Ultimate Axion Shield

5317- คริติคอล +5%2
ultimate_vangertz_shield

โล่แวนเกิร์ชระดับสูง

Ultimate Vangertz Shield

5317- คริติคอล +3%
- ความเร็วโจมตี +3%
2
ultimate_krea_shield

โล่เครอาระดับสูง

Ultimate Krea Shield

5317- ความเร็วโจมตี +3%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
2
ultimate_kite_shield

โล่ไคท์ระดับสูงจิน

JIN Ultimate Kite Shield

6320- คริติคอล +3% - ความเร็วโจมตี +3%3
nouver_shield

โล่นูเวอร์

Nouver Shield

8438- คริติคอล +5%
- ความเร็วโจมตี +3%
2

การพัฒนาตัวละคร

ตาราง

ทักษะ

เว็บไซต์ข้อมูลเกม