รองเท้า

รูปภาพชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษพลังโจมตีพลังป้องกันเอฟเฟ็กต์slot
reblath_shoesรองเท้าเลพลาสReblath Shoes021
zereth_shoes

รองเท้าเจเรส

Zereth Shoes

03- ความเร็วเคลื่อนที่ +4%1
taritas_shoes

รองเท้าทารีทัส

Taritas Shoes

07- ความเร็วเคลื่อนที่ -2%1
agerian_shoes

รองเท้าอาเจเลียน

Agerian Shoes

05- มานา (MP) +10
- ฟื้นฟูพลังเวท +1%
1
talis_shoes

รองเท้าทาริส

Talis Shoes

07- ความเร็วเคลื่อนที่ +4%1
dobart_shoes

รองเท้าโดบาร์ท

Dobart Shoes

011- ความเร็วเคลื่อนที่ -2%1
rocaba_shoes

รองเท้าโลคาบา

Rocaba Shoes

09- มานา (MP) +10
- ฟื้นฟูพลังเวท +1%
1
kalas_shoes

รองเท้าคัลลัส

Kalas Shoes

012- ความเร็วเคลื่อนที่ +4%1
shamir_shoes

รองเท้าชาเมล

Shamir Shoes

016- ความเร็วเคลื่อนที่ -2%1
mohrig_shoes

รองเท้าโมริก

Mohrig Shoes

014- มานา (MP) +10
- ฟื้นฟูพลังเวท +1%
1
grunil_shoes

รองเท้ากลูนิล

Grunil Shoes

019- ความเร็วเคลื่อนที่ +4%2
ultimate_talis_shoes

รองเท้าทาริสระดับสูง

Ultimate Talis Shoes

017- ความเร็วเคลื่อนที่ +4%1
ultimate_dobart_shoes

รองเท้าโดบาร์ทระดับสูง

Ultimate Dobart Shoes

021- ความเร็วเคลื่อนที่ -2%1
ultimate_rocaba_shoes

รองเท้าโลคาบาระดับสูง

Ultimate Rocaba Shoes

019- มานา (MP) +10
- ฟื้นฟูพลังเวท +1%
1
ultimate_kalas_shoes

รองเท้าคัลลัสระดับสูง

Ultimate Kalas Shoes

028- ความเร็วเคลื่อนที่ +4%1
ultimate_shamir_shoes

รองเท้าชาเมลระดับสูง

Ultimate Shamir Shoes

032- ความเร็วเคลื่อนที่ -2%1
ultimate_mohrig_shoes

รองเท้าโมริกระดับสูง

Ultimate Mohrig Shoes

030- มานา (MP) +10
- ฟื้นฟูพลังเวท +1%
1
ultimate_grunil_shoes

รองเท้ากลูนิลระดับสูง

Ultimate Grunil Shoes

038- ความเร็วเคลื่อนที่ +4%2
ultimate_zereth_shoes

รองเท้าเจเรสระดับสูง

Ultimate Zereth Shoes

030- ความเร็วเคลื่อนที่ +4%2
ultimate_taritas_shoes

รองเท้าทารีทัสระดับสูง

Ultimate Taritas Shoes

034- ความเร็วเคลื่อนที่ -2%2
ultimate_azerian_shoes

รองเท้าอาเจเลียนระดับสูง

Ultimate Azerian Shoes

032- มานา (MP) +10
- ฟื้นฟูพลังเวท +1%
2
ultimate_grunil_shoes

รองเท้ากลูนิลระดับสูงจิน

JIN Ultimate Grunil Shoes

040- ความเร็วเคลื่อนที่ +4%3
muskan_s_shoes

รองเท้ามอสคาห์น

Muskan's Shoes

078- ความเร็วเคลื่อนที่ +5%2
guy_seric_shoes

รองเท้ากาย เซริก

Guy Seric Shoes

078- ความเร็วโจมตี +2.5%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +2.5%
2
noir_s_shoes

รองเท้านูอาร์

Noir's Shoes

078- คริติคอล +2.5%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +2.5%
2

การพัฒนาตัวละคร

ตาราง

ทักษะ

เว็บไซต์ข้อมูลเกม