คทา

รูปภาพชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษพลังโจมตีพลังป้องกันเอฟเฟ็กต์slot
militia_staffคทาทหารอาสาMilitia Staff1001
yuria_staff

คทายูเรีย

Yuria Staff

230- คริติคอล +2%
- ความเร็วโจมตี +3%
1
bares_staff

คทาบาเลส

Bares Staff

310- ความเร็วโจมตี -2%1
azwell_staff

คทาอาสเวล

Azwell Staff

2701
seleth_staff

คทาเซเรส

Seleth Staff

230- ความเร็วโจมตี +5%1
hasseus_staff

คทาเฮซัส

Hasseus Staff

430- ความเร็วโจมตี -2%1
elisha_staff

คทาแอลลีช่า

Elisha Staff

350- คริติคอล +2%
- ความเร็วโจมตี +3%
1
talis_staff

คทาทาริส

Talis Staff

3901
tirion_staff

คทาทีเรียน

Tirion Staff

350- คริติคอล +5%1
shamir_staff

คทาชาเมล

Shamir Staff

560- ความเร็วโจมตี -2%1
kalas_staff

คทาคัลลัส

Kalas Staff

480- คริติคอล +3%
- ความเร็วโจมตี +2%
1
mohrig_staff

คทาโมริก

Mohrig Staff

5201
romain_staff

คทาโรเมน

Romain Staff

480- ความเร็วโจมตี +5%1
liverto_staff

คทารีเบลโทร

Liverto Staff

660- คริติคอล +5%2
ultimate_hasseus_staff

คทาเฮซัสระดับสูง

Ultimate Hasseus Staff

700- ความเร็วโจมตี -2%1
ultimate_elisha_staff

คทาแอลลีช่าระดับสูง

Ultimate Elisha Staff

620- คริติคอล +2%
- ความเร็วโจมตี +3%
1
ultimate_talis_staff

คทาทาริสระดับสูง

Ultimate Talis Staff

6601
ultimate_tirion_staff

คทาทีเรียนระดับสูง

Ultimate Tirion Staff

620- คริติคอล +5%1
ultimate_shamir_staff

คทาชาเมลระดับสูง

Ultimate Shamir Staff

840- ความเร็วโจมตี -2%1
ultimate_kalas_staff

คทาคัลลัสระดับสูง

Ultimate Kalas Staff

760- คริติคอล +3%
- ความเร็วโจมตี +2%
1
ultimate_mohrig_staff

คทาโมริกระดับสูง

Ultimate Mohrig Staff

8001
ultimate_romain_staff

คทาโรเมนระดับสูง

Ultimate Romain Staff

760- ความเร็วโจมตี +5%1
ultimate_liverto_staff

คทารีเบลโทรระดับสูง

Ultimate Liverto Staff

950- คริติคอล +5%2
ultimate_bares_staff

คทาบาเลสระดับสูง

Ultimate Bares Staff

860- ความเร็วโจมตี -2%2
ultimate_yuria_staff

คทายูเรียระดับสูง

Ultimate Yuria Staff

800- คริติคอล +2%
- ความเร็วโจมตี +3%
2
ultimate_azwell_staff

คทาอาสเวลระดับสูง

Ultimate Azwell Staff

8302
ultimate_seleth_staff

คทาเซเรสระดับสูง

Ultimate Seleth Staff

800- ความเร็วโจมตี +5%2
ultimate_liverto_staff

คทารีเบลโทรระดับสูงจิน

JIN Ultimate Liverto Staff

1000- คริติคอล +5%3
kzarka_staff

คทาคจาคาร์

Kzarka Staff

1350- คริติคอล +4%
- ความเร็วโจมตี +2%
2
dandelion_staff

คทาดันเดลเลียน

Dandelion Staff

1350- คริติคอล +2%
- ความเร็วโจมตี +4%
2

การพัฒนาตัวละคร

ตาราง

ทักษะ

เว็บไซต์ข้อมูลเกม