ยันต์

รูปภาพชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษพลังโจมตีพลังป้องกันเอฟเฟ็กต์slot
militia_talismanยันต์ทหารอาสาMilitia Talisman721
helrick_talisman

ยันต์เฮลลิค

Helrick Talisman

175- คริติคอล +3%
- ความเร็วโจมตี +3%
1
rhik_talisman

ยันต์ริค

Rhik Talisman

175- ความเร็วโจมตี +3%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
1
jubre_talisman

ยันต์จูเบลอร์

Jubre Talisman

175- คริติคอล +5%1
hasseus_talisman

ยันต์เฮซัส

Hasseus Talisman

258- คริติคอล +5%1
elisha_talisman

ยันต์แอลลีช่า

Elisha Talisman

258- คริติคอล +3%
- ความเร็วโจมตี +3%
1
talis_talisman

ยันต์ทาริส

Talis Talisman

258- ความเร็วโจมตี +3%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
1
shamir_talisman

ยันต์ชาเมล

Shamir Talisman

3310- คริติคอล +5%1
kalas_talisman

ยันต์คัลลัส

Kalas Talisman

3310- คริติคอล +3%
- ความเร็วโจมตี +3%
1
mohrig_talisman

ยันต์โมริก

Mohrig Talisman

3310- ความเร็วโจมตี +3%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
1
rosar_talisman

ยันต์โรซาร์

Rosar Talisman

4113- คริติคอล +3%
- ความเร็วโจมตี +3%
2
ultimate_hasseus_talisman

ยันต์เฮซัสระดับสูง

Ultimate Hasseus Talisman

4113- คริติคอล +5%1
ultimate_elisha_talisman

ยันต์แอลลีช่าระดับสูง

Ultimate Elisha Talisman

4113- คริติคอล +3%
- ความเร็วโจมตี +3%
1
ultimate_talis_talisman

ยันต์ทาริสระดับสูง

Ultimate Talis Talisman

4113- ความเร็วโจมตี +3%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
1
ultimate_shamir_talisman

ยันต์ชาเมลระดับสูง

Ultimate Shamir Talisman

5016- คริติคอล +5%1
ultimate_kalas_talisman

ยันต์คัลลัสระดับสูง

Ultimate Kalas Talisman

5016- คริติคอล +3%
- ความเร็วโจมตี +3%
1
ultimate_mohrig_talisman

ยันต์โมริกระดับสูง

Ultimate Mohrig Talisman

5016- ความเร็วโจมตี +3%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
1
ultimate_rosar_talisman

ยันต์โรซาร์ระดับสูง

Ultimate Rosar Talisman

5919- คริติคอล +3% - ความเร็วโจมตี +3%2
ultimate_helrick_talisman

ยันต์เฮลลิคระดับสูง

Ultimate Gelrick Talisman

5317- คริติคอล +5%2
ultimate_rhik_talisman

ยันต์ริกก์ระดับสูง

Ultimate Rhik Talisman

5317- คริติคอล +3%
- ความเร็วโจมตี +3%
2
ultimate_jubre_talisman

ยันต์จูเบลอร์ระดับสูง

Ultimate Jubre Talisman

5317- ความเร็วโจมตี +3%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
2
ultimate_rosar_talisman

ยันต์โรซาร์ระดับสูงจิน

JIN Ultimate Rosar Talisman

6320- คริติคอล +3% - ความเร็วโจมตี +3%3
nouver_talisman

ยันต์นูเวอร์

Nouver Talisman

8438- คริติคอล +5%
- ความเร็วโจมตี +3%
2

การพัฒนาตัวละคร

ตาราง

ทักษะ

เว็บไซต์ข้อมูลเกม