เกราะแขน

รูปภาพชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษพลังโจมตีพลังป้องกันเอฟเฟ็กต์slot
เกราะแขนทหารอาสา Militia VambraceเกราะแขนทหารอาสาMilitia Vambrace721
เกราะแขนเอ็กซีออน Axion Vambrace

เกราะแขนเอ็กซีออน

Axion Vambrace

175- คริติคอล +3%
- ความเร็วโจมตี +3%
1
เกราะแขนแวนเกิร์ช Vangertz Vambrace

เกราะแขนแวนเกิร์ช

Vangertz Vambrace

175- ความเร็วโจมตี +3%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
1
เกราะแขนเครอา Krea Vambrace

เกราะแขนเครอา

Krea Vambrace

175- คริติคอล +5%1
เกราะแขนเฮซัส Hasseus Vambrace

เกราะแขนเฮซัส

Hasseus Vambrace

258- คริติคอล +5%1
เกราะแขนแอลลีช่า Elisha Vambrace

เกราะแขนแอลลีช่า

Elisha Vambrace

258- คริติคอล +3%
- ความเร็วโจมตี +3%
1
เกราะแขนทาริส Talis Vambrace

เกราะแขนทาริส

Talis Vambrace

258- ความเร็วโจมตี +3%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
1
เกราะแขนชาเมล Shamir Vambrace

เกราะแขนชาเมล

Shamir Vambrace

3310- คริติคอล +5%1
เกราะแขนคัลลัส Kalas Vambrace

เกราะแขนคัลลัส

Kalas Vambrace

3310- คริติคอล +3%
- ความเร็วโจมตี +3%
1
เกราะแขนโมริก Mohrig Vambrace

เกราะแขนโมริก

Mohrig Vambrace

3310- ความเร็วโจมตี +3%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
1
เกราะแขนโรซาร์ Rosar Vambrace

เกราะแขนโรซาร์

Rosar Vambrace

4113- คริติคอล +3%
- ความเร็วโจมตี +3%
2
เกราะแขนเฮซัสระดับสูง Ultimate Hasseus Vambrace

เกราะแขนเฮซัสระดับสูง

Ultimate Hasseus Vambrace

4113- คริติคอล +5%1
เกราะแขนแอลลีช่าระดับสูง Ultimate Elisha Vambrace

เกราะแขนแอลลีช่าระดับสูง

Ultimate Elisha Vambrace

4113- คริติคอล +3%
- ความเร็วโจมตี +3%
1
เกราะแขนทาริสระดับสูง Ultimate Talis Vambrace

เกราะแขนทาริสระดับสูง

Ultimate Talis Vambrace

4113- ความเร็วโจมตี +3%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
1
เกราะแขนชาเมลระดับสูง Ultimate Shamir Vambrace

เกราะแขนชาเมลระดับสูง

Ultimate Shamir Vambrace

5016- คริติคอล +5%1
เกราะแขนคัลลัสระดับสูง Ultimate Kalas Vambrace

เกราะแขนคัลลัสระดับสูง

Ultimate Kalas Vambrace

5016- คริติคอล +3%
- ความเร็วโจมตี +3%
1
เกราะแขนโมริกระดับสูง Ultimate Mohrig Vambrace

เกราะแขนโมริกระดับสูง

Ultimate Mohrig Vambrace

5016- ความเร็วโจมตี +3%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
1
เกราะแขนโรซาร์ระดับสูง Ultimate Rosar Vambrace

เกราะแขนโรซาร์ระดับสูง

Ultimate Rosar Vambrace

5919- คริติคอล +3% - ความเร็วโจมตี +3%2
เกราะแขนเอ็กซีออนระดับสูง Ultimate Axion Vambrace

เกราะแขนเอ็กซีออนระดับสูง

Ultimate Axion Vambrace

5317- คริติคอล +5%2
เกราะแขนแวนเกิร์ชระดับสูง Ultimate Vangertz Vambrace

เกราะแขนแวนเกิร์ชระดับสูง

Ultimate Vangertz Vambrace

5317- คริติคอล +3%
- ความเร็วโจมตี +3%
2
เกราะแขนเครอาระดับสูง Ultimate Krea Vambrace

เกราะแขนเครอาระดับสูง

Ultimate Krea Vambrace

5317- ความเร็วโจมตี +3%
- ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
2
เกราะแขนโรซาร์ระดับสูงจิน JIN Ultimate Rosar Vambrace

เกราะแขนโรซาร์ระดับสูงจิน

JIN Ultimate Rosar Vambrace

6320- คริติคอล +3% - ความเร็วโจมตี +3%3
เกราะแขนนูเวอร์ Nouver Vambrace

เกราะแขนนูเวอร์

Nouver Vambrace

8438- คริติคอล +5%
- ความเร็วโจมตี +3%
2

การพัฒนาตัวละคร

ตาราง

ทักษะ

เว็บไซต์ข้อมูลเกม